Pristup

ilmetodo2

Firma posluje iz perspektive prevazilaženje tradicionalnog koncepta pomoći, sa idejom da da Klijenta podrži već u fazi strateškog planiranja projekta.

Nudimo savetovanje kroz prizmu zaštite, strateške vizije i tehničkog pristupa, kako u vezi sa aspektima redovnog poslovanja, tako i u vezi sa realizacijom složenih projekata na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Svako pitanje koje treba rešiti, razmatra se u skladu sa njegovim specifičnim karakteristikama, izdvojeni ciljevi se definišu u skladu sa realnim uslovima i okolnostima u smislu promišljenog pristupa, a na osnovu optimizacije vremena i resursa.

Naš pristup poslu sastoji se u osmišljenoj organizaciji stručnih veština kojima raspolažemo, kroz viziju usklađivanja usluga Kancelarije sa strateškim ciljem Klijenta.

Ferretti, Ippolito & Partners ume da integriše svoje usluge u poslovne planove Klijenata, u cilju postizanja zajednički definisanih ciljeva, pružajući Firmi usluge svakodnevnog savetovanja, podršku u istraživanju novih tržišta i u procesu definisanja novih poslovnih mogućnosti.

Dobro poznavanje upravljačke logike kompanija, iskustvo na međunarodnom tržištu, fleksibilnost i sposobnost razumevanja vrednosti problematika i poslovnih projekata Klijenata, postali su zaštitni znak profesionalnih usluga koje nudimo firmama.