Predstavljanje Kancelarije

lostudio2

Ferretti, Ippolito & Partners je međunarodna Advokatska Kancelarija sa sedištem u Beogradu, Tarantu, Tirani i Bolonje, specijalizovana za pružanje usluga pravnog i poreskog savetovanja.

Prisutnost Kancelarija na severu, u centru i na jugu Italije, u Albaniji i Srbiji, u industrijskim i finansijskim zonama od strateškog interesa, omogućava nam da na adekvatan način pružimo podršku Klijentima nudeći im profesionalnost, kvalitet i najbolje usluge personalizovanog savetovanja u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonima.

Kancelarija poznata po svojoj stručnosti formirana je ’60 godina. Posluje u domaćem i međunarodnom okruženju u oblasti pravnog i poreskog savetovanja i zapošljava stručnjake raznih nacionalnosti, a učestvovala je i u osnivanju različitih kompanija, pružajući im neophodnu podršku i savetovanje, od faze strateškog planiranja do podrške u svakodnevnom upravljanju, posvećujući posebnu pažnju svakom aspektu poslovanja.

U našim Kancelarijama radi tim Stručnjaka sa međunarodnim iskustvom i praksom stečenom u Italiji, Albaniji i Srbiji.

Iskustvo stečeno u međunarodnim okvirima, fleksibilnost i sposobnost razumevanja problematika i projekata Klijenata čine suštinu našeg poimanja profesionalnog savetovanja, koje je izraženo kroz prizmu globalnih usluga.

Klijenti kojima naše Kancelarije pružaju podršku su Privredna društva, Grupe nacionalnih i multinacionalnih Kompanija, Institucije, državne i privatne Ustanove, i naravno Fizička lica. Kancelarija svojim Klijentima, domaćim i stranim firmama, pruža specijalizovane i personalizovane pravne i usluge poreskog savetovanja, pored redovne sudske i vansudske vrste pravne i poreske pomoći.

Ferretti, Ippolito & Partners pruža pomoć Klijentima na lokacijama naših sedišta, ali i na drugim geografskim područjima zahvaljujući razgranatoj mreži naših stručnjaka.

Svoje usluge Advokatska kancelarija pruža na italijanskom, engleskom, srpskom, albanskom i francuskom jeziku.