Kontakti

contacti

Na osnovu svog profesionalnog iskustva i svoje organizacije, Kancelarija predstavlja oslonac za Preduzeća, Državne ustanove, Udruženja i Fizička lica koja planiraju da započnu ili da unaprede svoje ekonomske i poslovne inicijative na nacionalnoj i međunarodnoj sceni.

Naše kancelarije se nalaze u geografskim oblastima od strateškog interesa za investitore i poslovanja.

Назив (потребан)

Email (потребан)

Предмет

Порука